Próbowałeś użyć niewłaściwego odwołania


Może to być skutek niepoprawnego odwołania. Jeżeli jednak zrobiłeś to świadomie, musisz liczyć się konsekwencjami prawnymi. Twoja próba została zarejestrowana.


Kodeks Karny, Rozdział XXXIII Przestępstwa przeciwko ochronie informacji